Van ‘moetje’ en ‘vinkje halen’ naar bewaken vakmanschap

Mensen in de financiële dienstverlening ervaren periodieke toetsing om een diploma of registratie in stand te houden nogal eens als een lastige verplichting. Maar waar toetsing bijdraagt aan het aantonen van vakmanschap, draagt periodieke toetsing bij aan het bewaken van vakmanschap, zegt NIBE-SVV directeur Jeanette Hadderingh. NIBE-SVV is één van de opleidings- en exameninstituten die …

Interview Clemens Spoorenberg: ‘DSI plaatste integriteit al voor de crisis op de voorgrond’

Clemens Spoorenberg is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij DSI. Dus heeft hij de ontwikkeling van DSI de afgelopen 20 jaar van nabij meegemaakt. Als de nieuwe voorzitter van de DSI Accreditatiecommissie gaat hij aan de slag met de accreditatie van opleidings- en exameninstituten. “Financiële adviezen kunnen ver strekkende gevolgen hebben voor huishoudens.”

Oproep: voorkom beleggingsfraude, check beleggingsadviseurs bij DSI

nformatie van de Fraudehelpdesk. Deze organisatie ziet een forse stijging in het aantal meldingen van mensen die zijn opgelicht door nep-adviseurs. De gerapporteerde schade beloopt nu al zo’n €5,8 miljoen, een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode in 2018. Veel problemen kunnen voorkomen worden door te controleren of een beleggingsadviseur DSI-gecertificeerd is. Dat kan in het openbare DSI-register, waarin DSI-gecertificeerde professionals zijn opgenomen.

DSI 20 jaar: bijeenkomst voor commissieleden

Op maandag 25 februari organiseerde DSI in het kader van het 20-jarig bestaan een bijeenkomst voor leden van het bestuur, de Advies- en Accreditatiecommissies en de Tuchtcommissie. Doel was bijpraten, nieuwe commissieleden verwelkomen en het afscheid van vertrekkende commissieleden. Op dit blog en in onze nieuwsbrief zal verslag gedaan worden van meer activiteiten omtrent ons …

DSI en Vrije Universiteit tevreden met slagings-percentages ESMA-toetsen institutioneel

De afgelopen maanden begonnen adviseurs en informatieverstrekkers in het institutionele domein aan het toetsingstraject bij de Vrije Universiteit. De toetsen moeten ertoe leiden dat deelnemers voldoen aan de verplichte vakbekwaamheidseisen voortvloeiend uit de ESMA-Richtlijnen. Tom Steenkamp, professor Investments aan de Vrije Universiteit, blikt terug. Sinds oktober kunnen financiële professionals bij institutionele beleggingspartijen bij de Vrije …

ESMA-proof zijn als Nederlander via DSI? Dan een DSI-geaccrediteerd examen doen

Wie in het buitenland een ESMA-examen heeft behaald, zal een DSI-geaccrediteerd examen moeten hebben afgelegd om in aanmerking te komen voor DSI-certificering en zo te voldoen aan de hier geldende eisen. Dit is omdat de ESMA-eisen in elk land van elkaar af kunnen wijken. Bij tijd en wijle komen bij DSI vragen binnen over kwesties gerelateerd …