DSI 20 jaar: bijeenkomst voor commissieleden

Op maandag 25 februari organiseerde DSI in het kader van het 20-jarig bestaan een bijeenkomst voor leden van het bestuur, de Advies- en Accreditatiecommissies en de Tuchtcommissie. Doel was bijpraten, nieuwe commissieleden verwelkomen en het afscheid van vertrekkende commissieleden. Op dit blog en in onze nieuwsbrief zal verslag gedaan worden van meer activiteiten omtrent ons …

DSI en Vrije Universiteit tevreden met slagings-percentages ESMA-toetsen institutioneel

De afgelopen maanden begonnen adviseurs en informatieverstrekkers in het institutionele domein aan het toetsingstraject bij de Vrije Universiteit. De toetsen moeten ertoe leiden dat deelnemers voldoen aan de verplichte vakbekwaamheidseisen voortvloeiend uit de ESMA-Richtlijnen. Tom Steenkamp, professor Investments aan de Vrije Universiteit, blikt terug. Sinds oktober kunnen financiële professionals bij institutionele beleggingspartijen bij de Vrije …

ESMA-proof zijn als Nederlander via DSI? Dan een DSI-geaccrediteerd examen doen

Wie in het buitenland een ESMA-examen heeft behaald, zal een DSI-geaccrediteerd examen moeten hebben afgelegd om in aanmerking te komen voor DSI-certificering en zo te voldoen aan de hier geldende eisen. Dit is omdat de ESMA-eisen in elk land van elkaar af kunnen wijken. Bij tijd en wijle komen bij DSI vragen binnen over kwesties gerelateerd …

‘Ik ben beter op de hoogte’

Jan de Koning, Portfolio Manager bij Robeco, slaagde onlangs als eerste deelnemer voor de (institutionele) deficiëntietoets van de Vrije Universiteit om aan te kunnen tonen dat hij ESMA-vakbekwaam is. De ESMA-Richtsnoeren die dit jaar van kracht werden vereisen dit. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op het voldoen aan deze richtsnoeren. Jan is DSI-gecertificeerd. Een kort …

Paul Schuiling van AFM naar DSI

Sinds 1 oktober heeft Stichting DSI een nieuwe manager Certificering: Paul Schuiling. Paul was tot voor kort senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Over wat Paul precies gaat doen, waarom hij overstapte van de AFM naar DSI en wat hij voor u hoopt te betekenen, leest u meer in ons interview met Paul.

Eindtermen DSI Informatieverstrekker Institutioneel (ESMA) beschikbaar

Werkt u bij een financiële instelling en informeert – dus niet: adviseert – u institutionele klanten over financiële producten? Of heeft u medewerkers die dat doen? Dan is de kans groot dat u dient te voldoen aan de verplichte Europese ESMA-Richtsnoeren. De Accreditatiecommissie van DSI heeft de eindtermen DSI Informatieverstrekker Institutioneel (ESMA) zoals opgesteld door …

Onze veelgestelde vragen geactualiseerd

Zowel gecertificeerden als DSI-deelnemers stelden vragen naar aanleiding van onze omschakeling naar DSI 2.0, met alle door ESMA verplichte veranderingen. Daarom hebben wij onze Veelgestelde Vragen-sectie geactualiseerd.