DSI en Vrije Universiteit tevreden met slagings-percentages ESMA-toetsen institutioneel

De afgelopen maanden begonnen adviseurs en informatieverstrekkers in het institutionele domein aan het toetsingstraject bij de Vrije Universiteit. De toetsen moeten ertoe leiden dat deelnemers voldoen aan de verplichte vakbekwaamheidseisen voortvloeiend uit de ESMA-Richtlijnen. Tom Steenkamp, professor Investments aan de Vrije Universiteit, blikt terug.

Sinds oktober kunnen financiële professionals bij institutionele beleggingspartijen bij de Vrije Universiteit ESMA-examens afleggen die geaccrediteerd zijn door DSI. Wie bij DSI certificeert in een ESMA-register, voldoet dankzij een convenant dat DSI sloot met de AFM aan de vakbekwaamheidseisen uit de ESMA-Richtsnoeren. Sinds maart nam het aantal bij DSI (kandidaat-)gecertificeerde professionals bij institutionele instellingen met 73 procent toe.

Tom Steenkamp, jij en je collega’s zetten bij de Vrije Universiteit de ESMA-toetsing op voor het institutionele domein. Hoe zijn jullie ervaringen tot nu toe?
Het positieve gevoel overheerst. Het was een leerzaam, maar ook complex project om te doen. We beschouwen het ook als een succesvol traject gezien het aantal deelnemers. Ook de sector is veelal tevreden dat er nu iets ligt wat tot MiFID II- compliancy leidt.

Foto van Tom Steenkamp, professor Investments aan de Vrije Universiteit.
Tom Steenkamp, Vrije Universiteit

Het verhelpen van kinderziektes op het gebied van administratie en IT vergt wel meer tijd dan voorzien.

Kun je iets zeggen over het aantal aanmeldingen voor de toetsen en de slagingspercentages?
We hebben tot nu toe ongeveer 800 aanmeldingen. Het gemiddelde slagingspercentage is gemiddeld 75 procent, waarbij de cursus Adviseur de beste scores oplevert en Informatieverstrekker de minste. Wij en ook DSI zijn redelijk tevreden met het slagingspercentage.

Hoe zijn de reacties van de deelnemers?
Die zijn gemengd – zoals je mag verwachten van een dergelijke grote groep. Niet vergeten mag worden dat de meesten dit als een verplichting beschouwen, als een ‘moetje’.

De belangrijkste kritiek horen we over het vaardigheden-gedeelte, zowel voor wat betreft het studiemateriaal als de vragen. In principe zijn gesloten vragen niet ideaal voor het toetsen van vaardigheden. Liever stel je open vragen. Maar gegeven de tijdsdruk, het feit dat er geen vaardighedenopleiding voor de institutionele sector aanwezig was en de wens van de sector om alles in één examen aan te bieden, is besloten tot een pragmatische, maar tegelijkertijd uiteraard goede en verantwoorde manier van vaardighedentoetsing.

Door de tijdsdruk is het beschikbare les- en oefenmateriaal beperkt. Dus de kritiek begrijpen we heel goed, maar het was kiezen of delen. Overigens wordt het vaardigheidsonderdeel niet beter of slechter gemaakt dan de kennisonderdelen.

Er zijn overigens ook veel deelnemers die ons op een constructieve wijze aangeven dat zij een fout vinden in tekst of examen. Wij stellen deze feedback op prijs en handelen onmiddellijk als deze terecht is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *