ESMA-proof zijn als Nederlander via DSI? Dan een DSI-geaccrediteerd examen doen

Wie in het buitenland een ESMA-examen heeft behaald, zal een DSI-geaccrediteerd examen moeten hebben afgelegd om in aanmerking te komen voor DSI-certificering en zo te voldoen aan de hier geldende eisen. Dit is omdat de ESMA-eisen in elk land van elkaar af kunnen wijken.

Bij tijd en wijle komen bij DSI vragen binnen over kwesties gerelateerd aan de ESMA-Richtsnoeren. Eén zo’n vraag gaat over de kwestie of Nederlanders die in het buitenland werken, en die in dat buitenland examen deden om ESMA-vakbekwaam te zijn, ook in Nederland automatisch voldoen aan de eisen.

Dit is niet het geval. Professionals die in Nederland ‘ESMA-proof’ willen zijn en zich daarvan willen verzekeren door middel van een DSI-certificering moeten daarvoor door DSI geaccrediteerde toetsen afleggen.

Dit is omdat in elk Europees land de nationale toezichthouder een eigen invulling geeft aan de brede richtsnoeren zoals opgesteld door de European Securities & Markets Authority. De richtsnoeren fungeren als kaders waarbinnen de toezichthouders opereren.

Het staat werkgevers uiteraard geheel vrij zelf te organiseren dat werknemers met buitenlandse opleidingen en diploma’s voldoen aan de ESMA-criteria. DSI-certificering is immers niet verplicht. Maar in dat geval is het aan de werkgever zelf om aan de Autoriteit Financiële Markten aan te tonen dat die diploma’s voldoende zijn om beoordeeld te worden als ‘ESMA-proof’.

Omdat nationale toezichthouders zelf invulling geven aan de richtsnoeren, wijken de eisen per land van af. Om die reden geldt dat in ieder EU-land de werknemers opererend voor instellingen in dat land moeten voldoen aan de invulling door de nationale toezichthouder.

Wie DSI-gecertificeerd is en werkt voor een buitenlandse dependance van een Nederlandse instelling wordt aangeraden navraag te doen bij de eigen afdeling Legal en eventueel de lokale toezichthouder.

In Nederland accrediteert DSI examens die door onafhankelijke opleidings- en exameninstituten worden aangeleverd. (DSI ontwikkelt zelf geen examens.) Zoals bekend heeft DSI hierover een convenant gesloten met de AFM.

Eén antwoord op “ESMA-proof zijn als Nederlander via DSI? Dan een DSI-geaccrediteerd examen doen”

  1. Slaat dit op “Nederlanders” of op “Nederlands ingezetenen”? Uit de kop van dit artikel en de inhoud kan ik dit niet opmaken. Volgens mij is de kern of de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd, dat staat dan los van de nationaliteit van de betreffende persoon.
    Immers, als ik dit artikel (en de kop) interpreteer als “Nationaliteit”, dan zou een Nl ingezetene (bijvoorbeeld op basis van een permanente verblijfsvergunning) nooit een ESMA proof financiële dienst kunnen uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *