Interview Clemens Spoorenberg: ‘DSI plaatste integriteit al voor de crisis op de voorgrond’

Clemens Spoorenberg is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij DSI. Dus heeft hij de ontwikkeling van DSI de afgelopen 20 jaar van nabij meegemaakt. Als de nieuwe voorzitter van de DSI Accreditatiecommissie gaat hij aan de slag met de accreditatie van opleidings- en exameninstituten. “Financiële adviezen kunnen ver strekkende gevolgen hebben voor huishoudens.”

Je bent al een behoorlijke tijd betrokken bij DSI. Vanwaar die betrokkenheid?
Als medewerker van NIBE ben ik betrokken geweest bij de oprichting van DSI. Destijds hebben wij geadviseerd bij het formuleren van de opleidingsvereisten waaraan de eerste DSI geregistreerden aan moesten voldoen. Als directielid van NIBE en later NIBE-SVV heb ik de contacten met DSI altijd in mijn portefeuille gehad. Ik had maandelijks strategisch overleg met de directie van DSI en een uitstekende verstandhouding met Kees Oosterholt, Dick Vis en nu met Jerry Brouwer.

Ik ben nauw betrokken geweest bij DSI periodieke toetsen en de ontwikkeling van de diverse registers. Het is eervol en fijn om nu, na mijn vertrek bij NIBE-SVV, nog steeds betrokken te zijn als lid van adviescommissies en nu als voorzitter van de accreditatiecommissie.

Hoe kijk jij terug op 20 jaar DSI?
Zeer positief. DSI is altijd in staat gebleken om de verschillende belangen goed met elkaar te verbinden. DSI was de eerste van de keurmerkinstituten die al ruim voor de crisis Integriteit sterk op de voorgrond plaatste.

Ik vind DSI een geslaagd voorbeeld van zelfregulering, zeker ook in de periode dat de sector sterk aan kritiek onderhevig was. Onafhankelijk, in het belang van de sector, de geregistreerden maar ook van de beleggende particuliere en zakelijke klanten. Met de succesvolle ontwikkeling van de drie pilaren Personeelscreening, Certificering en Tucht heeft DSI een belangrijke bijdrage geleverd aan het niet verder afbrokkelen van het vertrouwen in de financiële sector. Een goed bewijs daarvan is het vertrouwen dat de formele toezichthouders DNB en AFM keer op keer hebben uitgesproken in DSI.

“DSI was een voorloper”

In hoeverre heeft DSI in jouw optiek bijgedragen aan integriteit en deskundigheid in de financiële sector?
Zoals al eerder gesteld: de aandacht voor Integriteit is door DSI als eerste onderkend en in het formuleren van opleidingseisen voor de verschillende registers liep DSI ook voorop. In dat opzicht is DSI een voorbeeld geweest voor de deskundigheidseisen die later aan de sector door de toezichthouders zijn opgelegd. Ook in mijn internationale werkzaamheden als president van de Europese organisaties van opleidingsinstituten in de financiële sector (EBTN) heb ik DSI vaak aangehaald als voorbeeld hoe integriteit en deskundigheid bevorderd kunnen worden.

In hoeverre draagt certificering naar jouw mening bij aan professionalisering van de sector?
Financiële adviezen kunnen ver strekkende gevolgen hebben voor de huishoudens. Het is van groot belang dat deze adviezen goed onderbouwd zijn en worden verstrekt op basis van de meest actuele kennis door deskundige medewerkers van financiële instellingen. Certificering helpt daar enorm bij, het verhoogd de kwaliteit van de adviezen, onderscheid het kaf van het koren, bevordert de motivatie van de medewerker en draagt daardoor bij aan een verdere professionalisering van de sector. Alleen een professionele sector is in staat het vertrouwen te (her)winnen!

Wat is het belang van certificering voor bewustwording?
Ik ben geregeld DSI-gecertificeerden tegengekomen. Velen waren trots op hun registratie en zagen het als een kwaliteitsstempel om zich te onderscheiden. Certificering heeft alleen zin in mijn overtuiging als het gekoppeld is aan een vorm van permanente educatie.  De periodieke hertoetsing van DSI-gecertificeerden is dan een uitstekend middel om medewerkers bewust te maken van het belang van actuele kennis en vaardigheden.

Wat is certificering volgens jou: een concretisering van principle-based of rule-based zelfregulering?
De DSI-certificering is begonnen als een mooi voorbeeld van principle-based zelfregulering. In dat opzicht was DSI een voorloper waarop andere keurmerken volgden. De financieel crisis heeft er toe geleid dat de nationale en Europese toezichthouders certificering gingen eisen als onderdeel van rule-based regulering door de toezichthouders, met de Wft-eisen als meest duidelijke voorbeeld.

Voor zelfregulering was daarin geen plaats meer. DSI heeft hierop geanticipeerd en haar deskundigheidseisen zodanig aangepast dat zij voldeden aan de eisen van de toezichthouders, waardoor DSI opgeschoven is naar een meer rule-based model. Nog steeds een vorm van zelfregulering maar wel geaccordeerd door de toezichthouder. Een knap staaltje dunkt mij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *