‘Werkgevers onderschatten impact ESMA-Richtsnoeren’

Werkgevers hebben nog onvoldoende door wat voor impact de verplichte ESMA-Richtsnoeren op hun organisaties zullen hebben wanneer zij op 3 januari aanstaande van kracht worden voor de hele financiële sector. Nonchalance en onderschatting liggen op de loer, stelt Cor Worms, voorzitter van de Accreditatiecommissie van DSI in een interview.

Waarom zouden organisaties hun opleidings- en examentrajecten moeten laten accrediteren?
“Omdat het ervoor zorgt dat opleidingstrajecten goedgekeurd zijn door stichting DSI. En omdat je dan ook aangesloten bent. Het is niet voor niets dat de Autoriteit Financiële Markten en DSI een convenant hebben afgesloten over de invulling en borging van de verplichte ESMA-Richtlijnen over vaardigheid en professionaliteit. De door DSI opgestelde eindtermen die invulling geven aan de richtlijnen zijn een onvermijdelijke benchmark geworden.”

Welk risico loop je wanneer je niet accrediteert?
“Niet meedoen zal naar mijn mening op enig moment naar de markten en klanten toe diskwalificerend en uitstotend kunnen gaan werken.”

Hoezo dat?
“We gaan van de oorspronkelijke situatie van zelfregulering naar semi-zelfregulering. Accreditatie, toetsing en registratie blijven wel privaat georganiseerd door DSI, maar de inbreng van bepalende organisaties als de European Securities & Markets Authority, de AFM en de Nederlandse overheid raakt nadrukkelijk aanwezig. Het systeem van leerdoelen en normen voor integriteit, vaardigheid en professionaliteit van DSI wordt de maat door de samenwerking met ESMA – wiens richtsnoeren immers verplicht zijn voor de sector – en de AFM en de overheid.”

Wat voor impact hebben de ESMA-Richtsnoeren op de sector in uw ogen?
“Het groeiend besef onder werkgevers en opleidings- en examenorganisaties dat deelname aan toetsing en registratie op basis van de ESMA-Richtsnoeren, ingevuld door DSI, de facto onvermijdelijk wordt om in de sector actief te kunnen blijven. Ook om je te kwalificeren tegenover het brede spectrum van stakeholders van de sector, en dan met name tegenover afnemers van financiële diensten.”

Heeft u de indruk dat organisaties in de sector zich de impact van de veranderingen door de ESMA-Richtsnoeren voldoende beseffen?
“Ik heb het idee dat nog niet iedereen overtuigd is van het nut en de noodzaak van wat er op hun organisaties af komt. Dat is mijn interpretatie van de signalen die ik opvang op door het netwerk van DSI en haar commissies. Dit gebrek aan besef leidt tot onderschatting en nonchalance onder werkgevers.”

Cor Worms, voorzitter Accreditatie-commissie DSI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *